'Ερμής (Mercury)'        metal,        height 20 cm