1 / 18
'Πύλη'      2015      fresco on 2 panels      117 x 122 cm
2 / 18
'Τραύμα'      2015      gum tempera & wax on 2 panels      122 x 134 cm
3 / 18
'Terraform'      2014      Distemper, Tempera & wax on 2 panels      102 X 134 cm.
4 / 18
'Orbit'      2014      Distemper, Tempera & wax on 3 panels      122 X 140 cm
5 / 18
'1 square root 2'      2015      glazed gum tempera & distemper on 2 panels      155 x 155 cm
6 / 18
'Angel'      2015      glazed gum tempera on 3 panels      129 x 167 cm
7 / 18
'Occult'      2013      Distemper & Tempera on 3 panels      96 X 122 cm.
8 / 18
'Persian red'      2018      Tempera & Wax on 2 panels      141 x 161 cm.
9 / 18
'Core'      2019      Tempera Distemper, Glaze & Wax on 2 panels      141 x 135 cm.
10 / 18
'Aerial'      2019      Tempera, Minio, gold leaf & Wax on Plywood      122 x 125 cm.
11 / 18
'Infra Red'      2013      Distemper & Tempera on 2 panels      146 X 122 cm.
12 / 18
'Cenotaph'      2017      Tempera & Wax on 4 panels      134 x 130 cm.
13 / 18
'Blue Naos'      2017      Tempera & Wax on panel      120 x 128 cm.
14 / 18
'Stigmata'      2015      fresco on 4 panels      125 x 125 cm
15 / 18
'Cerulean'      2015      gum tempera & wax on 2 panels      122 x 144 cm
16 / 18
'Calculus'      2015      gum tempera & distemper on 4 panels      122 x 129 cm
17 / 18
'RCPB'      2015      fresco on 2 panels      102 x 110 cm
18 / 18
'Alter'      2017      Oil & Tempera on 5 panels      84 x 84 cm