1 / 24
'Κουρος'     Marble dust, white cement and Wood
2 / 24
'Κουρος'     Marble dust, white cement and Wood
3 / 24
'Άγιος'     Marble dust, white cement and Wood
4 / 24
'Κυψέλι'     Marble dust, white cement and Wood
5 / 24
'Κουρος'     Marble dust, white cement and Wood
6 / 24
'Κυψέλι'     Marble dust, white cement and Wood
7 / 24
'Άγιος'     Marble dust, white cement and Wood
8 / 24
'Πυθϊα'     Marble dust, white cement and Wood
9 / 24
'Ρϊζα'     Marble dust, white cement and Wood
10 / 24
'Μαγνήτης'     Marble dust and white cement
11 / 24
'Μονόλιθος'     Marble dust and white cement
12 / 24
'Icosahedron'     plywood and indigo pigment
13 / 24
'Shell'     Plywood and wax
14 / 24
'Άγιος'     Marble dust, white cement and Wood
15 / 24
'Kokkala'     Plywood, gesso, pigment and lamp
16 / 24
'Shell'     Plywood and wax
17 / 24
'Κυψέλι'     Marble dust, white cement and Wood
18 / 24
'Μαγνήτης'     Marble dust and white cement
19 / 24
'Μαγνήτης'     Marble dust and white cement
20 / 24
'Μονόλιθος'     Marble dust and white cement
21 / 24
'Μονόλιθος' and 'Άγιος'
22 / 24
'Πυθϊα'     Marble dust, white cement and Wood
23 / 24
'Πυθϊα'     Marble dust, white cement and Wood
24 / 24
'Ρϊζα'     Marble dust, white cement and Wood